27-28 września 2019, Szczecin, Hotel Radisson Blu

OGÓLNOPOLSKIE DNI MEDYCYNY PRACY SZANSE I MOŻLIWOŚCI MEDYCYNY PRACY W OCHRONIE ZDROWIA


PROGRAM

Szanowni Państwo!
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym PROGRAMEM NAUKOWYM
kliknij i pobierz program

stan na dzień 1.09.2019
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.

Sreszczenia są na bieżąco podlinkowywane. Aby zobaczyć streszczenie należy kursorem najechać na temat wystąpienia.

Piątek, 27.09.2019r.

8.00-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.30

Sesja inauguracyjna
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

9.30-10.00

 

Całkowite zdrowie pracownika jako współczesna koncepcja ochrony zdrowia pracujących
prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

10.00-10.30

 

Problemy etyczne w medycynie pracy w kontekście gospodarki XXI wieku
lek. Paweł Wdówik
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu

10.30-11.45

Zapobieganie chorobom zakaźnym w praktyce lekarza medycyny pracy część I
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

10.30-11.00

 

Szczepienia pracowników - tak ważne, jak lekceważone
dr n. med. Ewa Duszczyk
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego UM w Warszawie

11.00-11.30

 

Możliwości profilaktyki najpopularniejszych chorób zakaźnych występujących w Polsce
lek. Justyna Janocha - Litwin

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM we Wrocławiu

11.30-11.45

Szczepionki firmy GSK w realizacji kalendarza szczepień osób dorosłych
mgr Michał Podsiadło

GSK

11.45-12.15

Przerwa kawowa

12.15-13.45

Zapobieganie chorobom zakaźnym w praktyce lekarza medycyny pracy część II
Przewodniczący: dr n. med. Marcin Rybacki, lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska

12.15-12.45

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych w praktyce lekarza medycyny pracy
dr n. med. Marcin Rybacki
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

12.45-13.15

 

Wyzwania i zagrożenia zawodowe w chorobach zakaźnych w XXI wieku
dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, SPWSZ w Szczecinie

13.15-13.30

Narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy – profilaktyka wybranych chorób
dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, SPWSZ w Szczecinie

13.30-13.45

Realizacja szczepień pracowników z wykorzystaniem szczepionek Sanofi Pasteur
mgr Ewelina Słocińska

Sanofi Pasteur

13.45-14.45

Lunch

14.45-16.45

Opieka profilaktyczna nad pracownikami transportu część I
Przewodniczący: dr n. med. Marcin Rybacki, lek. Paweł Wdówik

14.45-15.45

 

Badania laboratoryjne pracowników i osób kierujących pojazdami silnikowymi w aspekcie używania alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu na przykładzie rozwiązań w Niemczech
dr Michael Böttcher
MVZ Labor Dessau GmbH (Limbach Gruppe)

15.45-16.15

Defibrylatory i stymulatory w praktyce lekarza medycyny pracy
dr n. med. Wojciech Plewik

Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej, SPWSZ w Szczecinie

16.15-16.45

Poza sprawnością motoryczną: psychologia w systemie służby medycyny pracy
dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

16.45-17.00

Przerwa kawowa

17.00-18.00

Opieka profilaktyczna nad pracownikami transportu część II
Przewodniczący: lek. Paweł Wdówik, lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska

17.00-17.15

Narażenia zdrowotne na statkach morskich i rybackich
lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie

17.15-17.30

Zagrożenia zdrowia psychicznego marynarzy w czasie pracy na statkach morskich
Józef Piłasiewicz

Polska Żegluga Morska, Akademia Morska w Szczecinie

17.30-17.45

Badania kierowców po 65 r. ż. – czy są potrzebne?
lek. Krzysztof Socha

Klinika Geriatrii UM w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

17.45-18.00

Dyskusja

 

Sobota, 28.09.2019r.

9.00-10.30

Choroby zawodowe w Polsce
Przewodniczący: dr hab. n. med. Marta Wiszniewska, dr hab. n. med. Beata Świątkowska

9.00-9.15

 

Epidemiologia chorób zawodowych w Polsce
dr hab. n. med. Beata Świątkowska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

9.15-9.30

Pylice płuc w Polsce w latach 2009-2018
lek. Joanna Nowak-Pasternak, dr n. med. Grażyna Wośkowiak
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

9.30-9.45

Choroby zawodowe w Polsce – niedoszacowanie, kryteria orzecznicze
dr hab. n. med. Marta Wiszniewska
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

9.45-10.00

Sprawozdawczość elektroniczna z działalności jednostek podstawowych służby medycyny pracy
dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

10.00-10.15

Niewidzialne zagrożenie – skutki zdrowotne niekontrolowanej ekspozycji zawodowej na promieniowanie jonizujące
dr n. med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

10.15-10.30

Ocena narażenia na hałas i ryzyko uszkodzenia słuchu u pracowników używających słuchawkowych zestawów komunikacyjnych lub słuchawek
dr hab. n. med. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

10.30-10.45

Przerwa kawowa

10.45-12.30

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej
Przewodniczący: dr hab. n. med. Joanna Bugajska, dr n. med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

10.45-11.15

Obciążenie pracą a ryzyko wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (identyfikacja grup ryzyka, metody oceny obciążenia, profilaktyka)
dr hab. n. med. Joanna Bugajska

Centralny Instytut Ochrony Pracy

11.15-11.45

 

Czynniki środowiska pracy, a profilaktyka w leczeniu dziedzicznych nowotworów piersi
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie

11.45-12.00

 

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad cudzoziemcami pracującymi w Polsce
lek. med. Marek Andrzejewski, lek. med. Ewa Kołodziejczak, dr n. med. Renata Turbańska
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

12.00-12.15

 

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad osobami pracującymi w narażeniu na pył drewna
lek. Joanna Dobrowolska

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu

12.15-12.30

Pierwsza pomoc w miejscu pracy - postępowanie w wybranych stanach nagłych
dr n. med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

12.30-12.45

Przerwa kawowa

12.45-14.15

Panel ekspertów – działalność kontrolna WOMP – oczekiwania i rzeczywistość
Prowadzący: dr n. med. Marcin Rybacki, lek. Paweł Wdówik

14.15-15.15

Lunch

15.15-16.30

 

Działania wzmacniające zdrowie pracowników – szkolenie w ramach projektu NPZ: „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

15.15-15.30

 

Zwiększenie zaangażowania służby medycyny pracy w zadania profilaktyczne
prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

15.30-16.15

 

Postępowanie w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami w przypadku ekspozycji na niekorzystne czynniki psychospołeczne
dr hab. n. o zdr. Dorota Merecz-Kot

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

16.15-16.30

 

Kryteria orzecznicze dla wybranych stanowisk pracy
dr n. med. Marcin Rybacki

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

16.30

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

 

 

Hotel Radisson Blu
Pl. Rodla 10
70-419 Szczecin

27-28 września 2019

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy,
WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie,
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl